PLAN VAN AANPAK
voorbereiden

Elk goed project start met een gedegen voorbereiding. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

verbeteren

Het leveren van een bijdrage aan de maatschappij, samenwerking met anderen en het delen van kennis en ervaringen vinden wij belangrijk. In hart en nieren zijn wij ontwikkelaar.

veranderen

Vooral in het speelveld waarin maatschappelijke- en organisatiebelangen samen gaan en wij ons op innovatie en strategie kunnen richten. Naarmate de vraagstukken ingewikkelder zijn neemt de uitdaging toe.

verduurzamen

Het is ons veel waard om iets neer te zetten waar anderen mee verder kunnen. Van belang is dat de gewenste veranderingen en verbeteringen zichtbaar zijn: het verduurzamen.

ERVARING

Ruim 35 jaar ervaring bij bouwbedrijven, vastgoedbeheer-organisaties en woningcorporaties en bij culturele instellingen en muziekfestivals. Met programma management, financial en business development.

Met de middelen die er niet zijn, toch het juiste mogelijk maken